ENTANGLED ENCOUNTERS

"Velkommen til en ny natur og en ny tid. Udstillingen Entangled Encounters af den dansk-australske kunstnerduo Studio ThinkingHand skulle oprindeligt være åbnet dette forår som den første i rækken af udstillinger i 2020 under temaet ”forbundethed”. Men en virus kom og ændrede alles hverdag over hele kloden og mindede os om, at vi mennesker og jordens mange andre arter og organismer er langt mere forbundne, end vi aner. Rhoda Ting og Mikkel Dahlin Bojesen, der står bag Studio ThinkingHand, havde netop flyttet deres værksted ind på Munkeruphus i starten af marts for at opbygge udstillingen Entangled Encounters, da Danmark pludselig blev lukket ned. De besluttede at blive i huset og arbejde videre med udstillingen og deres praksis, som på alle måder er relevant og tankevækkende for den tid, vi lever i.


Studio ThinkingHand kan kaldes en slags æstetiske videnskabsfolk, der arbejder i tværsnittet mellem kunst og videnskab og har en usædvanlig bred baggrund og interesse indenfor både biologi, ernæring, moderne robotteknologi, teologi, performance, partikelfysik, filosofi og andre vidt forskellige fagområder, som de fletter sammen i sanselige kunstværker. I skulpturer og installationer mødes mos, svampe, bakterier, blomster, kombucha og andre organiske materialer med mere industrielt bearbejdede og syntetiske materialer som epoxy, metal, silikone og beton. Materialer, der i deres grundbestanddele alle kommer fra naturen, og som i værkernes sammenstilling stiller spørgsmål til, om det overhovedet giver mening at skelne mellem, hvad der er kunstigt og naturligt eller kultur og natur.


Værkerne betragter Studio ThinkingHand selv som undersøgelser og eksperimenter, hvor deres filosofiske diskussioner og teoretiske afsæt indenfor bl.a. posthumanism og hydrofeminism omsættes til form og materialitet, der kan ses og sanses. Som navnet på duoen signalerer, er det i vekselvirkningen mellem hånd og tanke, og mellem krop og bevidsthed, at vi flytter os og når nye erkendelser. At der er brug for nye måder at forstå og anskue verden på, og at kunsten kan bidrage hertil, har været et centralt udgangspunkt for Studio ThinkingHand i de tre år, duoen har arbejdet sammen. Fælles for værkerne er en opfordring til, at vi må opgive vores stærkt begrænsede natursyn, hvor mennesket har særstatus i økosystemet, for i stedet at erkende at vi blot er en art blandt andre i ét stort ukontrollerbart kredsløb af forbundne livsformer og intelligenser.


Således er det vigtigt for Studio ThinkingHand at understrege, at deres værker ikke er skabt alene, men med naturen som medskaber i en slags co-creations, som duoen faciliterer, men ikke prøver at kontrollere. Med en stor grad af ydmyghed og uforudsigelighed sætter kunstnerne blot rammen for naturens egen kaotiske billeddannelse, og i visse tilfælde er værkerne tilmed levende organismer, der forandrer sig over tid og hele tiden tager nye former."


Exhibition Text by Line Kjær, Art Historian, Director of Munkeruphus


Munkeruphus, Dronningmølle. 

2020